get-it-now-benify

Datadriven HR

Möjligheterna att samla in och analysera data är större än någonsin. Samtidigt innebär EU:s nya dataförordning GDPR strängare regler för hur personuppgifter får användas. Frågan varje modern arbetsgivare bör ställa sig är: Vilken information vill jag ha om mina medarbetare, och vilka fördelar kan jag erbjuda dem i utbyte? Förtroende och transparens är nyckelfaktorer om du vill kunna använda insamlad data för att skapa en optimerad och skräddarsydd medarbetarresa.

Ladda ner rapporten gratis nu