Benefits-at-work

Flexibilitet & valfrihet: framtiden för förmåner

Medarbetarna har sagt sitt!

Cirka 5000 människor i olika åldrar, branscher och länder deltog i vår undersökning om vad som är viktigt i arbetslivet. Svaren visar att dagens medarbetare efterfrågar större flexibilitet och individanpassning från sin arbetsgivare – både när det gäller arbetsvillkoren överlag och utbudet av personalförmåner. Ladda ner vår 2-pager om du vill veta mer.

Ladda ner Flexibilitet & valfrihet