Logo_framtidensHR

Så kan Länsförsäkringar vara er HR-partner

Länsförsäkringar har lång erfarenhet av att skapa trygghet och möjligheter i det svenska samhället, både för företag och privatpersoner.  
Vi är glada över att nu kunna erbjuda våra tjänster via Benifys plattform. Vi kan hjälpa företag med kompletta trygghetslösningar, som gör det enkelt för både arbetsgivare och medarbetare, säger Mathias Collén, VD Länsförsäkringar Fondliv.


Inom följande områden kan Länsförsäkringar hjälpa er:

Tjänstepension

9 av 10 anställda i Sverige har tjänstepension. Det är Sveriges populäraste jobbförmån och genom att erbjuda dina anställda denna trygghet blir du mer attraktiv och uppskattad som arbetsgivare.

Länsförsäkringar är marknadsledande inom tjänstepensionslösningar och får alltid höga betyg inom Svenskt Kvalitetsindex, vilket visar att kunderna verkligen uppskattar oss.

Hälsa

Sjuktalen ligger kvar på alldeles för höga nivåer. De långa sjukskrivningarna – ofta drivna av stress och psykisk ohälsa – ökar. Samtidigt upplevs tillgängligheten i den offentliga vården otillräcklig. Det är en utmaning för företagen, som är beroende av sina medarbetare och drabbas hårt ekonomiskt vid sjukfrånvaro.

För att stötta våra företagskunder erbjuder vi i vår sjukvårdsförsäkring hälsofrämjande tjänster, snabb tillgång till privat vård och såväl medicinsk som arbetslivsinriktad rehabilitering.

Trygghet

Hur påverkas privatekonomin om man drabbas av olycka eller sjukdom och inte kan arbeta? Hur påverkas en familjs ekonomi om någon går bort? De flesta får det tufft ekonomiskt och många väljer därför kompletterande försäkringar för extra trygghet.

Vi hjälper företagskunder med trygghet för sina anställda genom enkel tillgång till liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar ägs av 3,9 miljoner kunder och består av 23 lokala länsförsäkringsbolag. Eftersom kunderna är våra uppdragsgivare så har vi alltid deras bästa i fokus. Det är vårt framgångsrecept.

"Vi är glada över att nu kunna erbjuda våra tjänster via Benifys plattform. Vi kan hjälpa företag med kompletta trygghetslösningar, som gör det enkelt för både arbetsgivare och medarbetare"
Mathias Collén
VD Länsförsäkringar Fondliv