Logo_framtidensHR

Nordea: En förutsättning för att locka till sig morgondagens talanger

En av utmaningarna de allra flesta arbetsgivare har är hur de ska attrahera rätt kompetens. Framgent kommer kampen om de mest eftertraktade individerna också att bli allt hårdare. Mycket tyder på att arbetskraften förblir snabbfotad och att yngre medarbetare stannar kortare tid hos en arbetsgivare än vad den äldre generationen gjort. Att det finns bra, attraktiva förmåner blir således ett allt viktigare medel i konkurrensen.

Men det är skillnad på vilka förmåner som är viktiga och vilka som uppskattas av de anställda. Även om tjänstepension​ i framtiden kommer bli avgörande för den totala pensionen och finns med som en viktig förmån hos alla generationer, ses den alltmer som en hygienfaktor. Även friskvårdsbidrag ses som en självklarhet. Dessa förmåner räcker helt enkelt inte längre till för att öka kraften i arbetsgivarvarumärket.

Det finns en generationsutmaning att navigera sig igenom också. Den yngre generationen har ett helt annat synsätt på sin arbetsgivare än den äldre generationen. De yngre är mer benägna att byta jobb för att få tillgång till bättre förmåner. De kräver också att deras arbetsgivare tar klimat- och hållbarhetsfrågan på allvar. Hållbarhetsfrågan är alltså en mycket viktig faktor om företag ska kunna attrahera talang framöver.

Att sätta ihop rekrytering och hållbarhet med pension låter kanske stort men egentligen handlar det om att ha en genomtänkt pensionspolicy på plats som inkluderar hållbarhetsfaktorer. En faktor som motiverar och attraherar om den efterlevs och kommuniceras på rätt sätt.

Medvetenheten inom klimat- och hållbarhetsperspektivet har utvecklats i snabb takt och blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor. Att lägga till hållbarhetskriterier som utvärderingspunkt vid val av pensionsbolag, som också gynnar framtiden, är ett enkelt steg i rätt riktning. Att erbjuda gröna möjligheter gör att fler anställda kan vara med och bidra till verksamhetens klimatmål, samtidigt som företaget positionerar sig som en attraktiv arbetsgivare. ​

Så att ha en väl genomtänkt hållbarhetsstrategi på plats kommer bli en förutsättning för att locka till sig morgondagens talanger och blir nyckeln till en framgångsrik kompetensförsörjning.

"Hållbarhetsfrågan är alltså en mycket viktig faktor om företag ska kunna attrahera talang framöver."