Logo_framtidensHR

SEB - Hållbar partner till ”Framtidens HR”

Världen står inför utmaningar och vi som bank vill vara en del av lösningen. Vi har en stark ambition om att bidra till en hållbar utveckling och är dedikerade till vår långsiktiga relation med våra kunder. Vi vill hjälpa dem ta stegen i deras verksamhet eller personliga engagemang mot en mer hållbar värld.

För SEB som arbetsgivare innebär det i stort att vi kommer investera i mångfald och söka potentialen och kraften från världens alla hörn, det enda sättet som gör oss framgångsrika idag och många år framöver.

Några saker vi på SEB har lovat att göra:

  • Driva en värderingsbaserad kultur där våra anställda känner sig sedda, involverade och respekterade
  • Öka mångfalden bland vår personal och motverka all form av diskriminering
  • Öka mångfalden i ledningsgrupper

Att känna sig inkluderad och trygg är viktigt för att vi ska uppnå individens fulla potential. Det föder fler idéer, fler lösningar, mer kreativitet och lägger grunden för goda beslut. Genom att bejaka inkludering och mångfald får vi också tillgång till hela poolen av potentiella medarbetare. Det hjälper oss att attrahera och behålla medarbetare med olika bakgrund, färdigheter och tankesätt, och stärker SEB:s varumärke.

SEB:s vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Det ska vi dels göra genom våra värdegrunder: Kunden först, Engagemang, Samarbete och Enkelhet. För att uppnå den nivå vi önskar måste vi spegla samhället och våra kunder i stort, vi måste ha medarbetare som förstår kunden.

Vi väljer att skapa den miljön genom att bygga inifrån. Varje anställd skall känna till och främja våra värdegrunder och tillsammans skapa en inkluderande miljö i varje möte, dialog och arbetsuppgift. Det är en stor uppgift men enda sättet att nå våra högt uppsatta mål.

För mig som HR-chef på SEB är det viktigt att jag är med och driver denna utveckling. Det finns inget annat sätt att vara konkurrenskraftiga och skapa värden för våra kunder i den sociala miljö som nu formar samhället.

Jag ser fram emot de möten och interaktioner som kommer ske på Framtidens HR.

Tack för att ni vill göra det med oss!

Jeanette Almberg
HR-direktör SEB

"Genom att bejaka inkludering och mångfald får vi också tillgång till hela poolen av potentiella medarbetare"
Jeanette Almberg
HR-direktör SEB