ikon

Guide till hållbar personalhälsa

Hälsofrågan har sällan varit så viktig som nu. Med ökat stillasittande, färre sociala kontakter, hemarbete och stigande stressnivåer kan en investering i långsiktigt hälsoarbete vara den bästa satsningen en arbetsgivare kan göra. Bättre hälsa ger bättre prestationer.

Benifys guide ger tips och viktiga verktyg för ett långsiktigt strategiskt hälsoarbete. Med insikter om effektiv kommunikation, att ta ansvar för arbetsmiljön hemifrån, fysisk aktivitet och mycket mer.
Läs och inspireras!

Fyll i formuläret