Financial-Wellness

Financial Wellness: frågan du inte har råd att ignorera

2020 blev ett år vi sent ska glömma. Coronaviruset ställde inte bara miljoner människor inför en ny och okänd hälsorisk. I pandemins spår följde också ökad ekonomisk oro och privatekonomisk stress.

Vikten av ekonomisk trygghet kan knappast överskattas. I vår högaktuella e-bok reder vi ut vad financial wellness innebär och varför medarbetarnas finansiella hälsa inte är en ren privatsak, utan en avgörande fråga för dagens arbetsgivare.

Få värdefulla tips och insikter för att skapa en kultur av finansiell hälsa i din organisation!

Ladda ner e-boken gratis