get-it-now-benify

Ladda ner kundcaset om IFS

Även en välkänt attraktiv arbetsgivare kan hitta områden att förbättra. Minskad administration för HR blev en positiv bieffekt, men den allra viktigaste effekten när IT-bolaget IFS lanserade en Benify-plattform var medarbetarnas ökade kännedom och uppskattning kring sina personalförmåner.

Ladda ner caset för att läsa hur Benify hjälpte IFS att bli ännu bättre på att attrahera och behålla eftertraktad kompetens.

Fyll i formuläret