pop_up

Pensionsguiden för arbetsgivare

- Så ökar du medarbetarnas engagemang för pensions- och försäkringsförmåner

Dagens medarbetare vill att arbetsgivaren ska stötta deras ekonomiska trygghet. Samtidigt tycker många att det är krångligt med pension och försäkringar. Så hur kan du som arbetsgivare öka kunskapen, engagemanget och nyttjandet av dessa viktiga – men underskattade – personalförmåner?

 

Ladda ner guiden här