Ladda ner vår rapport

Det nya normala

- insikter och lärdomar från dagens arbetsgivare

Efter år av pandemi har de fysiska gränserna för våra arbetsplatser suddats ut, och till följd av det har ett större önskemål från medarbetarna om att få jobba på distans, vuxit fram. Men vad ser arbetsgivarna för utmaningar med distansarbete? Och hur ser viljan att digitalisera medarbetarresan ut? Vilka satsningar har gjorts på personalhälsan? 

Benifys rapport ger dig unika svar från mer än 500 arbetsgivare i privat och offentlig sektor.


 

I den här rapporten får du ta del av:

Tankarna kring att låta personalen arbeta mer hemifrån

Utmaningar gällande det arbetsrättsliga ansvaret vid distansarbete

Satsningarna på friskvård

Ladda ner rapporten här