Ladda ner vår rapport

Framtidens arbetsgivare

- en arbetsplats i förändring

Med distans till coronapandemin börjar nu ett nytt sätt att arbeta ta form på arbetsplatserna världen över. Kraven på en hybrid lösning är här för att stanna. Men hur engagerar du som arbetsgivare en personalstyrka som kanske är utspridd?

I Benifys rapport ”Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring” svarar nästan 16 000 medarbetare och mer än 100 arbetsgivare i Sverige på hur de vill jobba i framtiden.


 

I den här rapporten får du svar på:

Hur lojala är dagens medarbetarna mot sin arbetsgivare?

Vilka förmåner är viktigast för medarbetarna just nu?

Vad kännetecknar en framåtsträvande arbetsgivare 2022?

Ladda ner rapporten här