Framtidens arbetsliv

Framtidens arbetsliv: vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare

Det står allt mer klart att arbetslivet har förändrats för gott som en följd av COVID-19. Detsamma gäller medarbetarnas behov och önskemål.

Så hur ser framtidens arbetsliv egentligen ut?

För att få svar på frågan genomförde vi en undersökning med ca 32 000 svenska medarbetare. Ta del av trender och insikter från resultatet!

Ladda ner rapporten här