Ladda ner vår rapport

Framtidens arbetsliv

Vad dagens medarbetare förväntar sig av sin arbetsgivare

Det står allt mer klart att sättet vi utför vårt arbete på har förändrats för all framtid, som en följd av coronapandemin. Detsamma gäller medarbetarnas behov och önskemål. Benify har genomfört en omfattande undersökning med ca 32 000 svenska medarbetare, i både offentlig och privat sektor. Så, hur ser då framtidens arbetsliv egentligen ut? Och vad önskar sig medarbetarna av sin arbetsgivare? 
 

I vår rapport kan du ta del av:

Vilka förmåner som är viktigast för respektive generation

Vilken åldersgrupp är mest benägen att byta jobb

... och hur du som arbetsgivare gör dig redo för morgondagens arbetsplats!

Ladda ner rapporten här