Offboarding: underskatta inte betydelsen av ett bra avslut

Lyssna här

Offboarding: underskatta inte betydelsen av ett bra avslut

En lyckad offboarding gör att den som avslutar sin anställning kan lämna organisationen med ett gott sista intryck – och fortsätta vara en ambassadör för ditt employer brand.

Ingen arbetsgivare vill att en anställd säger upp sig. När det ändå händer bör man ta chansen att få in värdefull feedback, underlätta överlämning och skapa förutsättningar för en fortsatt god relation. Arbetsgivare har med andra ord mycket att vinna på en välgenomtänkt och strukturerad offboarding-process. I det här kostnadsfria webbinariet ger Hannah Steele, Talent Acquisition Manager på Benify, konkreta tips för en bättre offboarding utifrån Benifys egen process.

why-flexible-working-conditions-are-important-and-how-employers-can-support-it

 

  • 1
    Öppna för feedback och agera på den
  • 2
    Ha digitala checklistor inför sista dagen
  • 3
    Skapa nätverk för tidigare anställda
"De medarbetare som har upplevt en bra offboarding kommer i högre grad att fortsätta sprida det goda ordet om oss som arbetsgivare."
Hannah Steele
Talent Acquisition Manager, Benify

För att lyssna på webbinariet fyll i här