400x400_icon

Vad varje arbetsgivare bör veta om effektiv kommunikation

Vikten av effektiv kommunikation kan knappast underskattas. Som arbetsgivare måste man snabbt kunna nå ut med viktig information och löpande hålla sina medarbetare uppdaterade – inte minst under kriser och osäkra tider.

Hur når man fram i dagens informationsöverflöd, när 80% av den globala arbetskraften inte jobbar vid ett skrivbord varje dag? Svaret stavas riktad, relevant och individanpassad kommunikation, som också finns tillgänglig via mobilen.

Läs om organisationerna som redan idag använder sig av medarbetarportaler, molntjänster och mobilappar för att kommunicera till sina medarbetare – och varför du borde göra detsamma.

LADDA NER WHITE PAPER